maandag, januari 03, 2000

Interculturele Communicatie en Intercultureel Management

In deze tijden van ongebreidelde liberalisering en privatisering is de nood aan verdraagzaamheid, zingeving en interculturele communicatie groter dan ooit. Wij zijn een vereniging van ontmoetingen. Onze reizen voeren ons naar de verste uithoeken van de wereld, maar evengoed naar onze eigen steden waar we de meest diverse mensen tegen komen. En waar we telkens weer met lege handen voor het raadsel staan. Want “ze zijn zo anders, mijnheer.” En toch zijn we allemaal mensen met dezelfde betrachtingen en behoeften.

Deze Link is gewijd aan CIMIC, een uniek opleidingscentrum dat je een bredere kijk geeft op cultuur, economie en management in een ruime interculturele context. Vreemde culturen en continenten worden voortdurend met ons geconfronteerd. Het is dus zaak om hun analyses omtrent eigenheid, waardensystematiek, etniciteit, identiteit en nationaliteit te respecteren. Een gefundeerde reflectie en interculturele dialoog kan tot nieuwe vormen van economisch handelen leiden waar de mens en het hele ecosysteem beter van worden. Het gaat volgens Cimic niet zo zeer over ‘ontwikkeling,’ maar over hoe culturen (geweldloos) met elkaar kunnen communiceren en elkaar kunnen ontmoeten. De ontmoeting met de ‘vreemde andere’ is in geen 100 jaar onderwerp van het (koloniaal) gesprek geweest.

“Het primordiaal belang van het bestaan van de ander ligt aan de basis van elke samenleving… Het is omdat er een ‘jij’ is (de ander) dat het ‘ik’ bestaat. Het bestaan van de ander is eveneens een noodzakelijke en onmisbare voorwaarde voor en in de menselijke en sociale ervaring. Opdat het bestaan van de ander zich zou kunnen waarmaken zijn er precieze en duurzame waarden nodig op het vlak van denken (waardensystemen, symboliek) en actie (politieke instellingen, economische middelen).
Vandaag de dag worden wij geconfronteerd met de noodzaak het algemeen belang weer op te bouwen. De wederopbouw impliceert aanzienlijke hervormingen op politiek, economisch, en sociaal vlak. De geschiedenis is geenszins afgelopen met de overwinning van de gemondialiseerde, geliberaliseerde, gedereglementeerde, geprivatiseerde en concurrerende kapitalistische markt ”

Cimic is een stichting van drie partners: de Katholieke Hogeschool Mechelen, Netwerk Culturen en AFS interculturele programma’s. Maar Cimic is vooral een onderzoeks- en opleidingscentrum: een open hogeschool die een uitgebreide tweejaarlijkse opleiding biedt, waarvan elke module en specialisatie apart te volgen is:
Module 1: Management, Economie en culturen
Module 2: Interculturele Communicatie en Internationale Samenwerking
Module 3: Cultuur en Diplomatie
Module 4: Cultuur en gezondheidszorg
Specialisatie 1: Afrika Specialisatie 4: Oost-Europa
Specialisatie 2: Azië Specialisatie 5: Cultuurbeleving en zingeving (Hoofdpakket)
Specialisatie 3: Latijns-Amerika

De lessen vinden plaats op avonden en tijdens het weekend in de lokalen van de KHM, Mechelen. Voor meer info, vraag de brochure aan met details van de volledige opleiding. Een website is momenteel in de maak.
CIMIC vzw, Zandpoortvest 13, 2800 Mechelen
Tel: 015/28.71.58 – Fax: 015/28.18.89 – E-Mail: cimic@khm.be
http://www.cimic.be

Geen opmerkingen: