dinsdag, februari 17, 2004

Duurzaam Toerisme op de andersglobale agenda

Dat Karavaan niet alleen bezig is met duurzaam toerisme, wisten we al langer. Op het Wereld Sociaal Forum in India, januari jl., werd voor het eerst een mondiaal forum geboden aan iedereen die met dit thema bezig is. De grote trekkers achter het seminarieprogramma op het Wereld Sociaal Forum en de eerste “Intercontinentale Dialoog over Toerisme” waren een viertal organisaties: The Ecumenical Coalition On Tourism (Hong Kong SAR – China), Equations (India), Tourism Watch (Duitsland) en AKTE (Arbeitskreis Tourismus Und Entwicklung – Switserland). Deze laatste twee zijn net zoals Karavaan lid van het Europese netwerk TEN.

http://www.wsf-tourism.org
Het publieke portaal voor organisaties die met duurzaam toerisme bezig waren op het Wereld Sociaal Forum. De huisslogan is: “Every tourist destination is someone’s home. Respect it.” Voor meer uitleg, lees ook het artikel “DUURZAAM Toerisme op het Wereld Sociaal Forum,” elders in dit nummer.

www.tourismconcern.org.uk
De Britse ngo die veel ophef maakten met hun campagne tegen het Birma-toerisme, waarmee ze onzacht in aanvaring kwamen met de Lonely Planet gidsen. Op hun site vind je onder meer alle informatie over de internationale campagne die loopt over de situatie van de dragers in berggebieden wereldwijd.

Enkele interessante projecten rond Duurzaam toerisme in het zuiden:
www.redturs.org
Redturs is hét Latijns-Amerikaanse netwerk van duurzaam toerisme bestemmingen in Latijns-Amerika. Het wordt gecoördineert door de ILO, de Internationale Arbeids Organisatie ? en overkoepelt meer dan 100 bestemmingen in Ecuador, Bolivië, Peru, Guatemala, Costa Rica en Brazilië.

http://www.terramar.org.br & http://www.turismocomunitario.org.br Brazilië, de Latijns-Amerikaanse tijger, heeft al verschillende interessante initiatieven lopen op vlak van duurzaam toerisme. Een belangrijke katalysator voor diverse projecten in het immense land is het instituto Terramar, een ngo die ondersteuning biedt aan kustgemeenschappen en o.m. onderzoek doet naar een geïntegreerd en duurzaam beheer van fragiele kustgebieden. Daarnaast coördineren ze het Braziliaanse “Network of community Based Tourism” en doen lobbywerk bij de overheid ten voordele van duurzaam toerisme.

http://www.soszonacosteira.hpg.com.br
Noord-Brazilië is een regio waar het toerisme nog in volle ontwikkeling is. Met behulp van het Institute Terramar heeft een kleine vissersgemeenschap, Painho do Canto Verde, haar eigen toerisme in handen genomen. Ze combineren tradionele ambachten met een sociaal-culturele strategie die er op gericht is de jonge mensen ter plaatse aan het werk te houden (Stadsvlucht van armen is een zwaar probleem in Brazilië). Ook milieu is een belangrijke bekommernis, de prachtige stranden en weelderige magrovewouden vormen een bijzonder fragiel eco-systeem dat voortdurend beschermd dient te worden tegen speculatoren die land willen inpikken. Een bijzonder interessant verhaal. Op de site vind je ook praktische info over verblijf, restaurantjes, excursies, lokaal handwerk enz., allen uitgebaat door de gemeenschap.

www.mamiraua.org.br
Nog zo’n interessant project in een regio die heel andere problemen heeft dan de kuststreken maar minstens evenveel tot de verbeelding spreekt van vele toeristen. De wetmatigheden van de toeristische industrie gelden helaas maar even sterk want internationale speculatoren staan in rij te wachten om hun stuk van de koek in te pikken. Met behulp o.m. van Terramar baatten de oorspronkelijke bewoners van een lokale gemeenschap drijvende lodges uit en organiseren trips diep het tropische woud in. Kleine groepen, kleine impact, met veel respect voor de natuur en lokaal georganiseerd. Duurzaam toerisme in de praktijk dus.

http://www.equitabletourism.org
Equations is een Indiase ngo die gedegen onderzoek doet naar toerisme en regelmatig interessante en lezenswaardige rapporten uitbrengt. Verder ondersteunen ze diverse lokale projecten die werken op duurzaam toerisme.

http://www.ten-tourism.org
Het “Third World Tourism Ecumenical European Net” of kortweg TEN is een netwerk van hulp- en ontwikkelingsorganisaties, solidariteitsgroepen en andere organisaties die bezig zijn met toerisme en met effecten van toerisme om de volkeren in de derde wereld. Je vindt hier een opsomming van de lidorganisaties met hun doelstellingen, waaronder Karavaan.

Geen opmerkingen: