woensdag, juni 08, 2005

Mobieltjes stimuleren economie ontwikkelingslanden

Het is ver gekomen. Laat geen toerist zich nog verbazen over de grote verspreiding van mobieltjes in ontwikkelingslanden. Mobieltjes kunnen dan wel bij uitstek een product van de moderniteit lijken, het zijn vooral handige instrumenten om menselijke netwerken te doen bloeien. En de praktisch ingestelde Afrikanen hebben er al snel het nut van ingezien om de infrastructurele problemen van hun verarmde landen te omzeilen. De moderniteit heeft trouwens allerminst het monopolie op het stimuleren van menselijke netwerken.

Geen opmerkingen: