dinsdag, augustus 16, 2005

De LINK tussen inheemse volkeren en andersglobalisten

Het is meer dan vijf jaar geleden dat deze Link nog eens werd besteedt aan inheemse volkeren op het web. Meer bepaald in het aprilnummer van het millenniumjaar 2000. Dringend tijd voor een update. Want de wereld is veranderd ondertussen. De andersglobaliseringsbeweging heeft het levenslicht gezien tijdens “The battle of Seattle” in december 1999. In januari 2001 ontstonden de Sociale Fora in het Braziliaanse Porto Alegre, waar georganiseerde inheemse volkeren gaande weg meer invloed kregen op de agenda. En waar ze vooral een forum vonden om elkaar te ontmoeten. Want al is de biotoop van een hoogland Indiaan uit de Peruaanse Cordillera heel erg verschillend van deze van een Masaai uit de plateaus rond de Kilimanjaro, in de problematiek waarmee ze te maken hebben zitten twee constanten: de strijd om controle en zelfbeschikking.


Een belangrijke stap terug kwam er met de aanslagen van 11 september 2001 en Bush’ zijn wereldwijde ‘strijd tegen terreur.’ Een strijd die door vele corrupte regeringen in het zuiden is aangegrepen om hun eigen dissidente stemmen in de kiem te smoren. Een strijd ook die een fenomenale hausse in de internationale wapenhandel heeft op gang gebracht en omgekeerd de budgetten voor ontwikkeling naar beneden heeft geduwd. Allemaal geen goede evoluties voor inheemse volkeren.

Nochtans bleven ze niet stil zitten. Hun levenswijze staat wereldwijd zowat het meest onder druk. Vele van deze groepen hebben het toerisme ontdekt als bron van inkomsten. Wat ze eerst als een bedreiging ervoeren, blijkt nu, mits goed georganiseerd en in eigen handen uitgebaat, wel eens hun redding te kunnen worden. Vaak worden ze daarbij in eerste instantie geholpen door gespecialiseerde ngo’s. Het ligt immers niet voor de hand om in de verre hoofdstad je rechten te doen gelden op land waarvan je geen papieren hebt. Het is nog minder evident om je te verzetten tegen een ongrijpbare multinational die de natuurlijke hulpbronnen van jouw gebied wil exploiteren en liefst tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Of tegen internationale touroperators die in de mooiste gebieden hotelcomplexen willen neerpoten... De nationale en internationale netwerken uit de “global justice movement,” zoals de andersglobaliseringsbeweging in de America’s wordt genoemd, brengen de nodige expertise bijeen, op alle niveaus. In ‘het westen,’ waar de meeste toeristen wonen, beginnen bewustmakingscampagnes effect te sorteren. Mensen willen weten wie precies van hun vakantiegeld profiteert, ze staan meer en meer open voor lokale initiatieven.

De vitaliteit van inheemse volkeren blijkt uit de volgende portaalsites:
http://www.nativeweb.com
Een bibliotheek van informatie over alles wat van ver of dichtbij met inheemse volkeren te maken heeft. Onder de pagina http://www.nativeweb.com/resources/travel_tourism vind je ingangen naar een hele reeks inheemse groepen die bezoeken aan hun gemeenschappen organiseren, overwegend in Noord-Amerika maar ook elders. Spijtig genoeg kan je de lijst niet geografisch sorteren.

http://www.redturs.org
De site van Redturs heeft al eens in een Link gestaan (februari 2004) maar evolueert snel. Het is nog steeds hét Latijns-Amerikaanse netwerk van duurzaam toerisme bestemmingen in Latijns-Amerika. De meeste inheemse groepen die zelf toerisme organiseren hebben onder deze koepel hun stek gevonden. Op 28 oktober 2003 keurden vertegenwoordigers van inheemse volkeren over heel Latijns Amerika een interessante tekst goed waarin ze een kader schetsen voor toerisme aan hun gemeenschappen. Hij is te bereiken via de homepage van RedTurs

http://www.unpo.org
Unpo is de organisatie van niet vertegenwoordigde volkeren en naties binnen de VN. Een groot deel van de vooral Aziatische inheemse volkeren zijn lid van deze koepel. Je vindt er o.m. een geografisch overzicht met al de identiteitskaarten van deze volkeren.

Een uitgebreidere lijst met linken vind je op http://www.kwia.be/links.htm, de site van de Steungroep voor Inheemse Volkeren.

Geen opmerkingen: