vrijdag, februari 10, 2006

Fors hogere entreeprijzen wildparken Tanzania

Een verviervoudiging van de entreeprijzen voor de toegang tot Ngorongoro in korte tijd. Laat ons hopen dat het meergeld ook goed besteed wordt door de Tanzaniaanse overheid. Bijvoorbeeld door de impact van het toerisme op de parken eens kritisch te evalueren en daarna met een actieplan te komen dat werkelijk invloed heeft. Een uiteindelijk plan zou bijvoorbeeld:
- de lokale bevolking erbij kunnen betrekken in het beslissingsproces
- alle actoren bij elkaar zetten, de gidsen, bevolking, milieu experten, toeristische industrie etc
- het bezoek beperken tot enkele maanden per jaar
- een verharde weg leggen en zorgen dat niemand daar nog afwijkt
enz.
In het algemeen zou de overheid ook kunnen investeren in haar lokale toeristische industrie: beschermen van lokale ondernemers, véél meer ondersteuning voor diezelfde lokale ondernemers, lokale arbeidsomstandigheden verbeteren en dies meer. Misschien dat ze dat al doet, maar het is allemaal te weinig en te traag.

Geen opmerkingen: