woensdag, februari 20, 2002

Friemelen met chromosomen

De hoogtechnologische wereld van genetische manipulatie en lokale boeren in India: op het eerste zicht hebben ze niets met elkaar te maken. En toch. ‘Voedselmultinationals,’ patenteren en manipuleren systematisch zaden en ander levend plantenmateriaal uit het zuiden. Ze ontwikkelen hybride, dat wil zeggen onvruchtbare, zaden. Lokale boeren worden verplicht om elk jaar opnieuw zaden af te nemen van de multinationals in plaats van hun eigen zaden te oogsten zoals ze eeuwen gedaan hebben. De biodiversiteit gaat achteruit en voedselzekerheid komt op de helling te staan.

In België is onder meer de NGO Vredeseilanden met die problematiek bezig, net zoals Wervel, waarvan de begeleiders onder ons zich zeker de uiteenzetting van Luc Van Krunkelsven herinneren twee jaar geleden. Op het Wereld Sociaal Forum in Porto Alegre (zie vorige Link) is er zwaar gedebatteerd over deze bij uitstek mondiale problematiek. Wil je meer weten over de problemen waar die lokale boeren mee worstelen, dan is er heel wat te vinden op het web:

http://www.etenengenen.nl
http://www.southernvoices.nl
In Nederland heeft het publiek de kans gekregen deel te nemen aan het debat over biotechnologie en voedsel. Op deze website lees je hoe onze noorderburen het aanpakken. Op de website van het debat vind je een overzicht van links en informatiebronnen van over heel de wereld. Een Engelstalige site is opgezet voor de discussie met het Zuiden.
Met de ontwikkelingen in de biotechnologie staan we aan het begin van een nieuw avontuur met ongekende mogelijkheden. Door veranderingen aan te brengen in de eigenschappen van planten, dieren en micro-organismen, kunnen we nog verder gaan met het modelleren van de natuur naar onze wensen. Maar willen we dat ook? Moeten we dat wat technologisch gezien 'kan' ook daadwerkelijk 'doen'? En zo ja, hoe pakken we dat op een verantwoorde manier aan? Immers, niet alleen ons eigen welzijn staat op het spel, maar ook dat van onze kinderen en kleinkinderen

http://www.solagral.org De Franse NGO Solagral is al jarenlang actief op het gebied van voedselveiligheid in een mondiaal perspectief. Op de website informatie over biodiversiteit, genetische manipulatie en wereldhandel.

http://www.grain.org/front/index.cfm

GRAIN (Genetic Resources Action International) is een internationale ngo die ‘genetische erosie’ tegengaat. De belangen van de landbouw in het Zuiden en de rechten van de plattelandsbevolking worden gezien als wezenlijke onderdelen van een duurzame ontwikkeling. Zie ook op http://www.fao.org.

http://www.christian-aid.org.uk/index.htm
Volgens Christian Aid vormt de razendsnelle ontwikkeling van biotechnologie een bedreiging voor de leefomgeving en de voedselzekerheid van arme boeren.

http://www.bothends.org
Both ENDS geeft informatie over duurzame lokale initiatieven die vaak onderbelicht blijven. Bovendien zijn er mogelijkheden voor elektronische discussie en wordt een nieuwsbrief gepubliceerd.

http://www.eiard-infosys.org/index.html
EIARD-Infosys (European Information System – Agricultural Research for Development) biedt onder het kopje ‘AgriScout’ zoekfaciliteiten per onderwerp.Tevens conferenties, nieuws en elektronische discussiefora. Deze website functioneert als een grote databank.

http://www.isnar.cgiar.org/ibs.htm
ISNAR Biotechnology Service (IBS) heeft een bescheiden website binnen die van ISNAR (International Service for National Agricultural Research), een instituut dat zich specialiseert in het bevorderen van onderzoekscapaciteit in ontwikkelingslanden.

Geen opmerkingen: