maandag, augustus 18, 2003

Multi- of intercultureel ?

Dat onze samenleving multicultureel is, dat kan iedereen vaststellen die wel eens in een grote Vlaamse stad rondloopt. Mensen van alle kleuren en afkomst leven en werken hier. Maar is er ook sprake van interculturele contacten tussen de verschillende groepen van mensen ? Allicht wel, maar helaas toch nog veel te weinig. Hetzelfde geldt voor Karavaan: maken wij echt tijd vrij om het gesprek aan te gaan met andere culturen, zowel op reis als thuis? We weten dat diversiteit een rijkdom is maar halen die er nog niet echt uit.
Hieronder volgt een kort overzicht van wat Vlaanderen te bieden heeft aan ondersteunende organisaties:

Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding: http://www.antiracisme.be
Doen verder aan opvolging van het integratiebeleid van de overheid en wil een steunpunt zijn ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Je vindt er ook alles over vreemdelingenrecht en de zg. ‘nieuwe migraties.’ Ten slotte bestrijden ze de mensenhandel en doen ze aan vorming en sensibilisatie

Cimic vzw: http://www.cimic.be
Het Centrum voor Intercultureel Management en Internationale communicatie biedt een uitgebreid cursuspakket en een heuse mastersopleiding van twee jaar. Daarnaast hebben ze een afdeling consultancy naar diversiteitbeheer toe.

Vlaams Minderhedenbeleid: http://www.wvc.vlaanderen.be/minderheden
Het Vlaamse minderhedenbeleid wil de gelijkwaardige participatie van etnisch-culturele minderheden aan onze samenleving. Het Vlaams minderhedenbeleid wil minderheden die legaal in ons land gevestigd zijn, de kansen en de mogelijkheden geven om als volwaardige burgers aan de Vlaamse samenleving deel te nemen. Daarnaast schept het ook de voorwaarden om minderheden die voorlopig in ons land verblijven, menswaardig op te vangen en te begeleiden in onze samenleving en dit met respect voor de fundamentele mensenrechten.

Vlaams minderheden centrum: http://www.vmc.be
Het aanbieden van structurele ondersteuning aan de integratiecentra- en diensten én het vluchtelingen- en woonwagenwerk: dat is één van de kerntaken van het Vlaams Minderhedencentrum. Het uitgangspunt is daarbij de etnisch-culturele diversiteit van Vlaanderen en Brussel. Het Vlaams Minderhedencentrum ijvert voor een harmonieuze samenleving, met basisrechten en gelijke kansen voor etnisch-culturele minderheden (allochtonen, vluchtelingen, mensen zonder papieren en woonwagenbewoners).

Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden: http://www.minderhedenforum.be
Het Forum van Organisaties van Etnisch-culturele minderheden is een koepel van verenigingen van etnisch-culturele minderheden, dit zijn allochtonen, vluchtelingen en woonwagenbewoners. Gedragen door de basis van het verenigingsleven, vervult het Forum het woordvoerderschap van deze groepen. Het Forum ontwikkelt gezamenlijke visies en standpunten en is de gesprekspartner voor de overheid voor alle materies die de etnisch-culturele minderheden aanbelangen.

Kleurrijk Vlaanderen: http://www.kleurrijkvlaanderen.be
Met het project, dat volgt uit de Kleurennota van 11 juli 2000, introduceert de Vlaamse regering het toekomstdenken in Vlaanderen. In 2001 werkten experts in zes visiegroepen rond de toekomstige uitdagingen op het vlak van leren, ondernemen, werken, cultuur, zorg en milieu. Deze Vlaamse Conferenties werden afgesloten met de ondertekening van het Pact van Vilvoorde. Los van de visiegroepen werd het Forum 21 als onafhankelijke denktank opgericht. De tien leden zullen pertinente vragen stellen die nieuwe invalshoeken bieden om te praten over onze toekomst. In 2002 en 2003 zal de regering het debat over de Vlaamse toekomst bij een ruim publiek aanwakkeren. U kan individueel of via uw vereniging of organisatie, uw ideeën geven of uw standpunt uiten. Kleurrijk Vlaanderen lanceert daarvoor verschillende thema's die telkens gedurende vier tot zes weken aan bod zullen komen. We zullen het o.a. hebben over mobiliteit, zorg, milieu, cultuurparticipatie en het belang van werken én leren.

Geen opmerkingen: