donderdag, april 12, 2007

"'Eerlijk en solidair toerisme" op de DGOS agenda

Volgens "Dimensie 3," het blad van de officiële Belgische ontwikkelingssamenwerking (DGOS = directie generaal voor ontwikkelingssamenwerking), kan "eerlijk en solidair toerisme een voorbeeld zijn van eerlijke handel in de dienstensector." Dat schrijven ze in hun maart-april nummer. Ze maken de juiste vaststellingen (bedrijven uit het noorden gaan met te groot deel van de koek lopen, er zijn veel negatieve en ontwrichtende factoren bij het toerisme in het zuiden) maar het artikel stelt geen echte oplossingen voor andere dan goedbedoelende maar vrijblijvende oproepen voor wederzijds respect en "de wil om de ander beter te leren kennen."

Alsof we met halfzachte 'goede bedoelingen' de wind gaan keren? Ook haalt het artikel aan wat het Europees parlement over de kwestie verklaarde: "touroperators moeten aangespoort om zoveel mogelijk gebruik te maken van plaatselijk materiaal en personeel, ook het management." Alsof autoregulatieve maatregelen ooit zoden aan de dijk brengen... En bovendien, het parlement is de Commissie niet hé, en die hanteert een heel andere agenda, lees: 'liberaliseringsagenda.'

In een tweede artikel (blz.13 van dezelfde editie) "En als toerisme en ontwikkeling nu eens samengingen" schrijft Dimensie 3 over een interessant project dat DGOS en Buitenlandse Zaken samen met onze vrienden van 'Tourisme Autrement.' Ze brachten deze overheden en de ambassades van een aantal landen uit het zuiden bij elkaar om op hun resp. stands op het vakantiesalon aandacht te besteden aan een duurzame ontwikkeling van hun toerisme. Op de laatste bijeenkomst van het Europese TEN-netwerk, eind mei 2006 in Beieren, vertelde Marie-Paule Eskenazi van Tourisme Autrement al over hun initiatief. Een aanpak die twee belangrijke troeven heeft: door ontwikkelingssamenwerking erbij te betrekken komt er binnen die dienst aandacht voor de broodnodige steun die het zuiden nodig heeft om zijn eigen toerisme industrie te ontwikkelen. Door de ambassades van de landen erbij te halen worden lokale overheden er op gewezen dat er hier interesse is voor die ontwikkelingen. En dat kan een belangrijke stimulans zijn om het in hun ontwikkelingsprogramma's in te schrijven.

Interessante linken uit het eerste artikel:
www.minkafairtrade.com (Peruaanse fair-trade organisatie die een toeristisch bedrijf oprichtte waarbij reizigers de effecten van eerlijke handelin Peru zelf kunnen komen vaststellen)
Dossier over solidair toerisme op site van Fair Trade Centre (Een onderzoek van de universiteit van Luik over eerlijke handel waar verschillende keren naar fair-trade toerisme wordt gerefereerd)

Geen opmerkingen: