dinsdag, april 24, 2007

Welkom in 'Hungryland'

Op de affiche van de 1 mei campagne van FOS klaagt de ngo de hongerlonen aan in de toeristische sector in het Zuiden. Mooi zo. Goed dat een ontwikkelingsngo ook eens aandacht heeft voor deze voor het zuiden zo belangrijke industrie.

In hun campagne focussen ze op de hongerlonen en de erbarmelijke werkomstandigheden in Namibië. De landbouwsector blijft er veruit de grootste werkgever, maar de toeristische industrie ‘boomt’. Centraal in de campagne van FOS staat de partnerorganisatie Namibia Farm Workers Union (NAFWU), een vakbond voor landarbeiders in Namibië die ijvert voor betere leef- en werkomstandigheden op de boerderijen. Onder meer onder impuls van NAFWU werd in 2003 voor het eerst een minimumloon voor landarbeiders vastgelegd. De overeenkomst voorziet in een minimumloon van N$ 2.2 per uur (€ 0,24) of N$ 429 per maand (€ 46,13) voor een 45-urenweek: amper 1,5 euro per dag.

Op 1 mei lanceert FOS zijn campagne, onder meer met een petitie om de eisen van NAFWU kracht bij te zetten. Daarin hebben ze het spijtig genoeg niet meer over het personeel in de toeristische sector, maar enkel over landarbeiders, wat hun werkterrein is. Vanzelfsprekend hebben die het ook niet onder de markt en verdient deze petitie hoe dan ook zoveel mogelijk handtekeningen. In Namibië bestaat er nog geen vakbond voor de toeristische sector.

Geen opmerkingen: